• Geplaatst op: 26 juli 2018

Algemene voorwaarden

Reserveren

Reserveren kan online via www.mysterium.nl of telefonisch via 030 727 1026 (kantoor Puur Events BV). Na het maken van een reservering wordt een bevestiging per e-mail verstuurd. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail kan in de spam folder terecht komen. Je kunt de boeking opnieuw maken of contact opnemen met info@mysterium.nl / 030 727 1026. 

Annuleren en verplaatsen

Bij annulering van een boeking gelden de volgende voorwaarden en kosten: 

  • In de periode tot 6 weken voor het aanvangsmoment: kosteloos annuleren. 
  • In de periode van 6 weken tot 3 weken voor het aanvangsmoment: 50% van de opdrachtsom. 
  • In de periode van 3 weken tot het aanvangsmoment: 100% van de opdrachtsom. 

Bij verplaatsen van een boeking gelden de volgende voorwaarden en kosten: 

  • In de periode tot 1 week voor het aanvangsmoment:  25,- administratiekosten, met de voorwaarde dat de nieuwe datum binnen 2 maanden zal plaatsvinden. 
  • In de periode van 1 week tot het aanvangsmoment is het niet meer mogelijk de boeking te verplaatsen. 

Geheimhouding

Het geheim van het Mysterium is de lol van het spelen. Gun anderen de ontdekking en de escape. Deel je avontuur en je blijheid.  Maar zwijg over de oplossingen en de puzzels. Online en offline. Je wil Cornelis Vossius niet boos maken. 

Alcohol en drugs

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Mysterium (Puur Events BV) twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie. 

Puur Events BV accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Puur Events BV wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep. 

Intellectueel eigendom

Het Mysterium is onderdeel van Puur Events BV. Alle spellen van Puur Eventszoals het Mysteriumzijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of het kopiëren van spelelementen, content, of onderdelen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Puur Events BV. Op alle foto’s en teksten op deze website berust © kopieerrecht. Van deze website mag niets zonder schriftelijke toestemming van Puur Events BV worden overgenomen of gebruikt. 

Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd. Er wordt dan geen restitutie verleend. 

Het is niet toegestaan om informatie met betrekking tot de inhoud van de spellen te bespreken met derden. 

Aansprakelijkheid

Deelname aan het Mysterium geschiedt op eigen risico.  

Het is voor Puur Events BV niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemers van het Mysteriumongeacht de oorzaak van deze schade of dit letsel.

Puur Events BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van eigendommen.

Puur Events BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten indien een reservering niet kan doorgaan.

Indien Puur Events Bv ten gevolge van overmacht (in brede zin) geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Puur Events BV er alles aan doen om er toch een succesvol event van te maken. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit worden besproken en verrekend worden middels nacalculatie.

Overige

Zorg dat je samen met het gehele team 10 minuten voor de aanvangstijd aanwezig bent. Indien te laat gaat dit ten kostte van eigen speeltijd. 

Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd. Er wordt dan geen restitutie verleend. 

Het is niet toegestaan om informatie met betrekking tot de inhoud van de spellen te bespreken met derden. 

Het Mysterium is helaas niet rolstoelvriendelijk, vanwege locatie in historische brug.

Het Mysterium is geschikt voor zwangere vrouwen.

Het Mysterium is geschikt voor licht claustrofobische mensen.

Indien slechtziend; Neem een leesbril mee. 

Puur Events Bv verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens en mag deze aan derden doorgeven conform de privacy policy. Puur Events BV is toegewijd om ervoor te zorgen dat de privacy van uw persoonlijke gegevens wordt beschermd.  

Klachten en geschillen

Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Puur Events BV binnen 4 weken nadat Deelnemer/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Deelnemer/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Puur Events BV (Mysterium) voor het reserveren en spelen van het Mysterium, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

Mysterium © 2017 - 2024 | By Puurutrecht.nl